Available. Always.

InRow Coolers i Availos datacenter i Linköping Dukt som levererar kall luft till datacentret i Stockholm Sätra.

Välkommen att kontakta oss!

 

 

Det ska bara fungera

It-drift och internet är tjänster som bara måste fungera. Alltid. Vår kompetens och infrastruktur blir din trygghet. Vi arbetar proaktivt och skapar IT-drift och internet som inte märks: Det fungerar.

 

Kompetens & tillgänglighet

Du är kund hos oss för att tillgänglighet är viktig för din verksamhet.  Du har direktkontakt med vår support. Våra tekniker är tillgängliga 24/7. Vi hjälper dig med datakommunikation och de delar av din IT-drift som inte ingår i din kärnverksamhet.

 

Certifierad organisation

Availo är certifierade både mot ISO 9001 och ISO 20000-1. För våra kunder som kräver allra högsta kvalitet är detta vitalt. För Availo innebär det garanterad driftkvalitet i våra Datacenter och vårt nät, men också kvalitet i tjänsteleverans och support. Allt för kundens bästa.

 

 

Vilka är Availo?

Vi har datacenter och kontor i Stockholm, Linköping och Oslo. Vårt IP-nät är globalt. Vi har arbetat med hosting och internet sedan mitten av 1990-talet. Sedan juni 2014 ägs Availokoncernen av IP-Only.